Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Irányelvek:

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk.
 • Csak a legszükségesebb adatokat kérjük be.
 • Reklám és marketing célú levelet kizárólag hozzájárulás esetén küldünk, kivéve a rendszerüzeneteket.
 • Felvilágosítást adunk a felhasználóknak a nálunk tárolt személyes adataikról, melyeknek módosítását, törlését kérheti az elérhetőségeinken.
 • Harmadik félnek a felhasználó egyértelmű hozzájárulásával adunk át adatot.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A KOPIFO Kft (2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.), a kopifo.hu oldal üzemeltetője a továbbiakban, szolgáltató illetve adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.kopifo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor megváltoztatni, de az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, az info@kopifo.hu e-mail címre írja meg kérdését, és kollégáink megválaszolják azt.

A KOPIFO Kft elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A KOPIFO Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát elősegíti.

2. Az adatkezelő adatai

Cégnév: KOPIFO Számítástechnikai Szolgáltató Kft,
Rövid név: KOPIFO Kft
Cím: 2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.
Honlap: www.kopifo.hu
Adószám: 12204036-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-073854
Email: info@kopifo.hu

A KOPIFO Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb három év elteltével töröl.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Elérhetőség: belsotisztviselo@kopifo.hu

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 A vásárlás/előfizetés során megadandó személyes adatok

Természetes személy Előfizető/Megrendelő esetén:

 • Előfizető családi és utóneve,
 • Előfizető számlázási címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó),
 • Előfizető telefonszáma,
 • Előfizető e-mail címe.

Jogi személy Előfizető/Megrendelő esetén:

 • Előfizető cégnevét,
 • Előfizető székhelyét (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó),
 • Előfizető telefonszámát,
 • Előfizető e-mail címét.

4.2 Technikai adatok

A KOPIFO Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A KOPIFO Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisülés ellen.

A KOPIFO Kft az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3 Cookie-k (Sütik)

A kopifo.hu weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-ban (sütikben) tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat korábbi tevékenységéről (például segítenek a bejelentkezésben). Ezen jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a felhasználót. A testre szabott kiszolgálás érdekében és a felhasználói élmény fokozására a felhasználó számítógépén a háttérben kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során azt visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A honlap látogatások alkalmával a sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket)
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.kopifo.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.4. A kezelt adatok tervezett felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje:

Adatkezelés neve : Partner nyilvántartás
Felhasználása : Szerződött partnerek nyilvántartása
Jogalap : Szerződés keretében adott hozzájárulás
Megőrzési idő : Szerződés megszűnésétől kezdődő 5 év

Adatkezelés neve : Számlanyilvántartás
Felhasználása : Számlázással kapcsolatos adatkezelés
Jogalap : Jogszabályi kötelezettség, törvényi felhatalmazás
Megőrzési idő : Számviteli bizonylatok esetén 8 év

Adatkezelés neve : Könyvelés
Felhasználása : Könyvelési nyilvántartás
Jogalap : Jogszabályi kötelezettség, törvényi felhatalmazás
Megőrzési idő : Számviteli bizonylatok esetén 8 év

4.5. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Cégnév : Webnode AG
Elérhetőség : Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc Email: support@webnode.hu
Tevékenység : tárhelyszolgáltatás

Cégnév : Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft
Elérhetőség : 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Tevékenység : online, elektronikus számlázás, archiválás

Cégnév : Pátria Takarékszövetkezet
Elérhetőség : 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 22. Tel: +36 29 530 213
Tevékenység : bankszámlavezetés

Cégnév : Partner Audit Consulting Kft.
Elérhetőség : 2112 Veresegyház, Bem József utca 2. E-mail: iroda@partneraudit.hu
Tevékenység : könyvelés

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A KOPIFO Kft tevékenységének adatkezelései szerződés keretében adott hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a KOPIFO Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét és számlázási adatait, ha felhasználói/vásárlói kapcsolatba lép velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a KOPIFO Kft fér hozzá.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a (2) Adatkezelő adataiban jelzett fenti elérhetőségein.

7.1 Az érintett tájékoztatáshoz való joga

A KOPIFO Kft minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Az érintett helyesbítéshez való joga

Az érintett kérheti a KOPIFO Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Az érintett törléshez való joga

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KOPIFO Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

Az érintett kérésére a KOPIFO Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Az érintett adathordozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Az érintett tiltakozási joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész illetve a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A KOPIFO Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.