Magánorvosi program ismertetése

 A magánorvosi program ismertetése

OEP finanszírozási szerződést nem kötött alap- illetve szakorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók számára készített program. Teljes testreszabhatósága révén minden szakterület dokumentációjának vezetésére kiválóan alkalmas. Beépített moduljai által előjegyzésre, számlaadásra és az előírt MOJ jelentésére is alkalmas.

A program nagy hasonlatosságot mutat a Háziorvosi rendszerrel, hiszen a feladat specialitásait figyelembe véve, azonos alkatrészekből építkezik. Ennek következtében formai megjelenése és kezelése is teljesen megegyezik azzal. 

A program egyetlen szakterület vagy több szakterület dokumentációinak vezetésére alkalmas kialakításban is rendelhető. 

Mindkét esetben használható szólógépes vagy hálózatos kialakításban is.

Egyszakos változat (Magánorvosi)

Egy rendelős változat. A programba akárhány orvos vagy nővér felhasználó felvehető. A program tulajdonosának van joga a belépési jogosultság kezelésére.

Jellegzetessége ennek a programkialakításnak, hogy valamennyien közös betegnévsorból dolgoznak, és a dokumentációban mindannyian látják a mások által tett bejegyzéseket is. Természetesen a beteg előzményeiben látható az ellátást végzett személy neve, az ellátás időpontja, stb.
Fontos, hogy mindenki a saját belépési kódjával lépjen be, hiszen a program ez alapján fogja „felcímkézni” az ellátó orvos nevével a beutaló, igazolás, leletezés, stb. nyomtatványokat.

Ehhez a programhoz is illeszthető számos orvosdiagnosztikai berendezés. Fényképek vagy mozgóképek rögzítéséhez digitális készülékek csatolhatók, a felírt vényazonosítók rögzítéséhez pedig hasznos segítség a vonalkódolvasó.

A program orvosonként képes a MOJ jelentés elkészítésére.

Többszakos változat. (Magán szakrendelői)

Ebben a programváltozatban több szakterület dokumentációja is vezethető. Ezek elkülönülnek egymástól, azaz az egyes szak orvosai nem látják a többi szak bejegyzéseit. Egy szakon belül természetesen dolgozhat több orvos is.

A dupla dokumentálás elkerülése érdekében a betegnévsor közös. Gombnyomásra a program saját betegekre leszűrt névsort is tud megjeleníteni.

A munkaállomások száma (azaz a rendelői helyiségek száma) nincs korlátozva. Egyidejűleg több rendelőben is folyhat a munka, akkor sincs akadályoztatás, ha párhuzamosan ugyanazon beteg dokumentációját nyitják meg. Ez az orvos-nővér együtt dolgozás, illetve a recepció esetére is vonatkozik.

Ez a programváltozat ugyanis lehetőséget ad betegirányító (recepció) létrehozására is. A rendelésre érkező betegeket a betegirányító a megfelelő szak várólistájára irányíthatja, a rendelő orvos innen szerez tudomást a beteg érkezéséről. A recepció csakúgy mint a különböző szakok dolgozói üzenőrendszerükön át kommunikálhatnak is egymással.

Bármelyik rendelő csatolhat a programhoz digitális eszközöket, vagy illesztett diagnosztikai berendezést. Használhat vonalkód olvasót a vények sorszámának gépi beírásához. A hozott leletek, röntgen felvételek, vagy más dokumentumok lapolvasó segítségével egyszerűen vihetők be a beteghez, és a későbbiekben a betegdokumentáció részeként tekinthetők meg.
Kérésre a program szemészeti vény nyomtatására is alkalmassá tehető.

Az egyes szakok a programon belül oly annyira külön kezeltek, hogy nem csak a saját működésbeli beállítások különülnek el, hanem a programban létrehozott szöveges sablonok, beutaló-, lelet-,vagy igazolás sablonok is.

A program minden orvosnak a saját kiadott receptjei alapján készíti el a MOJ jelentését.

A rendszer a használat során további szakokkal bővíthető.