„Munkalista” használata a MEDITOR programban

A MEDITOR 5.94-es verziójának belépési felületén egy új funkció kapott helyet: a Munkahely kiválasztása.

A munkahely szerinti azonosítás a páciensek több helyiséggel rendelkező rendelőkön belüli irányítását szolgáló Munkalistához kötődik. Lényege hogy a pácienseket nem felhasználókhoz, hanem egy másik munkaállomáshoz irányítja, így megvalósulhat, hogy az adott munkaállomáson az összes felhasználó ugyanúgy hozzáférhet az átirányított beteghez.

A munkaállomások neve a programba belépve a Program -> Rendszer -> Rendelő -> Munkaállomások… menüpontban módosíthatók. (Ebben a leírásban az 1. munkaállomás „Orvos”-ra, a 2. munkaállomás „Nővér”-re módosult.)

A beteg ellátásához szükséges MEDITOR-ban indított megjelenés megnyitott dokumentáció sorsának eldöntése ablakában (F10-Lezár), a legalsó Átad opció kiválasztásával irányítható át a kívánt munkaállomáshoz, amelyet a legördíthető menüből lehet kiválasztani:

Az átirányításhoz igény szerint egyedi üzenet is fűzhető, végül a Rendben gombra kattintással történik meg az átadás.

Azon a munkaállomáson, amelyhez a beteg irányítva lett, a MEDITOR-ban a Program -> Ellátás -> Elővétel menüben nyitható meg a Munkalista, amelyben az ide irányított betegek láthatóak, szükséges adataikkal együtt:

A listában látható oszlopok jelentése a következő:

– a Sorszám a betegek érkezési sorrendje (a program eszerint rakja növekvő sorrendbe a beérkező betegeket)

– T: a TAJ lekérdezés eredménye, pl. Z=zöld, K=kék, stb.

– az Idő: a megjelenés indításának ideje

– a Név: a beteg praxisban szereplő neve

– a TAJ: a beteg praxisban szereplő TAJ száma

– az Állapot: az ellátás (átirányítás) jelenlegi állapota

– az Indikátor: az ellátás fő információinak jelzése. A D betű jelenti hogy lett-e diagnózis felvéve, az R hogy történt-e receptírás, a W pedig hogy történt-e egyéb elvégzett tevékenység (WHO kód)

– az Orvos: mely orvostól (=munkaállomástól) lett átirányítva

A folytatni kívánt ellátás sorában kétszer kattintva nyílik meg az adott megjelenés, ekkor a program tájékoztat is arról, hogy félretett betegdokumentum lett megnyitva. Az ellátásban elvégzett munka után természetesen igény szerint tovább irányítható, a már ismert módon.

Munkalista ablak bal felső sarkában található a legördíthető Nézet menü, amiben a Saját és a Teljes nézetközött van lehetőség váltani. A Saját nézetben az aktuálisan a munkaállomásra váró betegek láthatóak, a Teljes nézetben pedig az aznapi összes átirányítás, állapotuktól függetlenül.

A Nézet melletti Hozzávesz… gombbal lehet a teljes praxis-névsorba belépni illetve onnan betegkartont megnyitni anélkül, hogy kilépnénk a Munkalistából.

A betegelővétel során az Elővétel ablak bal felső sarkában lévő Nézet menüben az Átirányított betegek kiválasztásával tekinthetőek meg az átirányított betegek aszerint listázva, hogy az adott munkaállomásról másik munkaállomásra, vagy ellenkező irányba lettek irányítva. Ez a Nézet alatt az Ide várakozók és az Innen átirányítottak szűrővel változtatható.